logotype

   

CD-book

 

Pierwsza publikacja książkowa: Stylistyczna różnorodność w twórczości Christlieba Siegmunda Bindera na przykładzie zbioru Sonat Klawesynowych op. 1 – między barokiem a klasycyzmem (Musica Iagellonica, 2017 r.).

 

2019  Paulina Tkaczyk