Christlieb Siegmund Binder: Sei Suonate per il Cembalo

Radio PLUS Kraków - wywiad z Pauliną Tkaczyk - 11 marca 2015

Christlieb Siegmund Binder: Sei Suonate per il Cembalo, op. 1, DUX Recording Producers (2014), Paulina Tkaczyk – klawesyn

Christlieb Siegmund Binder (1723-1789) – zapomniany przez minione dwieście lat niemiecki kompozytor i instrumentalista, muzyk drezdeńskiej kapeli. Łączył w swej twórczości wiele kierunków i stylów. Zafascynowany klawesynem, tworzył głównie sonaty i koncerty na ten instrument.

Już przez ówczesnych teoretyków muzyki uznawany był za artystę tworzącego z pasją kompozycje pełne wyrazu i namiętności. Richard Engländer napisał o nim, że „Binder miał w drezdeńskim kręgu taką pozycję, jaką Carl Philipp Emmanuel Bach w Berlinie” (Die Dresdner Instrumentalmusik in der Zeit der Wiener Klassik. Uppsala 1956, s. 102).

Świat muzyczny stworzony przez Bindera wyróżnia się oryginalnym stylem kompozycji i wszechstronną mową dźwięków. Twórca balansuje pomiędzy barokiem a wczesnoklasycznym stylem galant. Zdaniem Heinricha Fleischera, autora książki poświęconej kompozytorowi, „styl klawesynowy epoki baroku, wzbogacony dodatkowo o nowe elementy i środki wyrazu stylu galant, osiągnął w twórczości Bindera najwyższy stopień rozwoju” (Christlieb Siegmund Binder (1723-1789): mit 74 Notenbeispielen und einem thematischen Verzeichnis sämtlicher Werke. Regensburg 1941, s. 121).

Obecnie twórca uważany jest za jednego z najciekawszych i niezwykle ważnych kompozytorów drezdeńskich XVIII wieku.

Prezentowany zbiór Sonat klawesynowych op. 1 został wydany w Dreźnie w 1759 roku i dedykowany Królewskiej Mości Marii Antonii [Walpurgis]. Sonaty z op. 1 ukazują niezwykłe harmoniczne i emocjonalne bogactwo oraz kunszt kompozytorski Bindera. W utworach tych dostrzec można wiele eksperymentów w obrębie tego gatunku. Z jednej strony kompozytor sięgał jeszcze do korzeni barokowych, z drugiej, prezentował już formę sonaty klasycznej. Wielką ekspresję i uczuciowość kompozytor osiągnął poprzez zmiany faktury, tempa, rodzaju ruchu, charakteru, rejestrów oraz użycie ciekawych i zaskakujących zwrotów harmonicznych.

Płyta jest dostępna w Księgarni Muzycznej "Kurant" w Krakowie oraz w empiku.